załączniki do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2018 r.