Zapytanie ofertowe – warsztaty z przygotowania biznesplanu – załączniki