CIS – MORZE MOŻLIWOŚCI

Działające od końca ubiegłego roku strzyżowskie CIS rozwija się w szybkim tempie. Na lokalnym rynku zaistnieliśmy pod koniec lutego 2017 r. i szybko zostaliśmy dostrzeżeni przez różne instytucje. Jest to zasługa przede wszystkim Uczestniczek i Uczestników warsztatów CIS, których zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zleconych zadań sprawiło, że są oni coraz chętniej i częściej angażowani do prac. Uznanie należy się również Instruktorkom zawodu, które organizują pracę swoich warsztatów i aktywnie zabiegają o ich rozwój. Od końca marca, czyli od zakończenia przez Uczestników okresu próbnego w CIS, poszczególnym warsztatom udaje się pozyskiwać odpłatne zlecenia.


Aktualnie największą popularnością cieszą się usługi oferowane przez warsztat porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych – głównie ze względu na rozpoczynający się sezon wiosenno-letni, tj. natężenie prac porządkowych m.in. na placach, w ogrodach, parkach, itp. Klienci prywatni zgłaszają zainteresowanie przede wszystkim usługami sprzątającymi w domach i obejściach. Dla warsztatu pozyskano kilka długoterminowych zleceń, których realizacja jest przewidziana do końca roku.

Warsztat gastronomiczny wpisał się z kolei na stałe w funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Szkół w Strzyżowie. Pomoc Uczestniczek warsztatu umożliwiła usprawnienie funkcjonowania szkolnej stołówki, wydającej codziennie ponad 400 posiłków i odciążenie jej stałych pracowników. Również i ten warsztat zrealizował już kilka zleceń, które polegały na pomocy przy obsłudze wydarzeń organizowanych m.in. przez Urząd Miejski i Dom Kultury „Sokół” oraz uroczystości okazjonalnych w domach prywatnych. Uczestniczki warsztatu gastronomicznego pomagają także w przygotowywaniu i serwowaniu posiłków m.in. w Gminnej Spółdzielni Samopomoc „Chłopska” w Strzyżowie oraz w lokalu gastronomicznym. Jedno z realizowanych przez warsztat zleceń ma charakter stały.

Trzeci z działających w CIS-ie warsztatów – warsztat opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w sposób ciągły świadczy pomoc w dwóch instytucjach o charakterze opiekuńczym tj. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Strzyżowie oraz Dziennym Domu Senior-WIGOR w Zawadce. Uczestniczki warsztatu pomagają we wszystkich czynnościach wykonywanych na rzecz podopiecznych tych instytucji, a także włączają się czynnie w organizację ich czasu. Kierownictwo obydwu instytucji wyraża pełne zadowolenie z wykonywanej przez nie pracy.


Działające w CIS warsztaty coraz prężniej funkcjonują i rozwijają się, a ich Uczestnicy nabierają większej pewności siebie, nabywają nowe umiejętności, stają się bogatsi o nowe doświadczenia. Do tej pory z ich pracy skorzystali m.in. Urząd Miejski w Strzyżowie, Miejski Zespół Szkół w Strzyżowie, Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka, Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie, Dzienny Dom Senior-WIGOR w Zawadce, Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie, Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz klienci prywatni. Wszystkie te podmioty wystawiły pozytywne opinie o współpracy zarówno z poszczególnymi warsztatami jak i z Centrum Integracji Społecznej jako instytucją.


Oprócz pracy w Centrum na bieżąco realizowane są także tzw. „miękkie” formy wsparcia dla jego uczestników. W maju rozpoczęły się indywidulane spotkania z doradcą zawodowym oraz Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, których celem jest wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Trwają spotkania w ramach Grup wsparcia. Wkrótce uruchomione zostaną kolejne poradnictwa, kursy i szkolenia.


Strzyżowskie CIS powoli nabiera wiatru w żagle i wypływa na szerokie wody. Oferuje nowe szanse i możliwości swoim Uczestnikom, którzy do tej pory pozostawali bez pracy. Mimo wielu obaw i trudności, z jakimi borykają się, codziennie pokazują, jak wspaniałymi są ludźmi. Poprzez rzetelność i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, udowadniają, że będą dobrymi pracownikami, w których warto inwestować.