Wolne stanowiska pracy

TUTAJ ZNAJDZIECIE PAŃSTWO AKTUALNE OFERTY PRACY

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowiska pracy:

Zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie z siedzibą przy ul. Witosa 14A, 38 – 100 Strzyżów.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie można uzyskać pod numerami telefonów: 535 976 983 oraz 733 816 600.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy – t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jak również innych przepisach szczególnych dotyczących wymogów dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Centrum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych może być upoważniona kadra następujących instytucji: Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie oraz inne podmioty, którym przekazanie danych jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez okres max. 4 miesięcy.
 6. Państwa dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Integracji Społecznej ma prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania jej danych osobowych,
 • usunięcia jej danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych,
 • przenoszenia jej danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy istnieje podejrzenie, że jej dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) jak również  przepisów szczególnych dotyczących wymogów dla kandydatów ubiegających się o pracę na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi (Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – t.j. Dz.U. z 2019 r. poz., 1282 ze zm.) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Ogłoszenie na stanowisko głównego księgowego

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIAKWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE / INFORMACJA O WYBORZE

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIA / KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE / INFORMACJA O WYBORZE

 

Ogłoszenie na stanowisko podinspektora ds. kadr i płac

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIA / KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEINFORMACJA O WYBORZE

Nabór zakończony:

TREŚĆ OGŁOSZENIA KWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE /  INFORMACJA O WYBORZE

 

Ogłoszenie na stanowisko instruktorów zawodu (instruktorów reintegracji zawodowej)

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIAKWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE / INFORMACJA O WYBORZE /

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIAKWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA/ INFORMACJA O WYBORZE 1 / INFORMACJA O WYBORZE 2

Nabór zakończony

TREŚĆ OGŁOSZENIAKWESTIONARIUSZ OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA / INFORMACJA O WYBORZE