ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na tej stronie znajdą Państwo informacje związane z zamówieniami publicznymi w ramach realizowanych przez nas działań oraz projektów.


2023

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 15.06.2023 R. DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  - PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE PLIK PDF

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

INFORMACJA O WYNIKACH PDF


ZAPROSZENIE Z DNIA 5.06.2023 R. DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  - PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE PLIK PDF

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


2022

 

ZAPROSZENIE Z DNIA 24.02.2022 R. DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ  - PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE PLIK PDF

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA

INFORMACJA O WYNIKACH PDF


ZAPROSZENIE Z DNIA 03.01.2022 R. DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Szanowni Państwo, wypełniając kwoty dla poszczególnych produktów, proszę wziąć pod uwagę zmienność ich cen w rozrachunku rocznym. Należy zatem uwzględnić sezonowość produktów oraz możliwy wzrost cenowy.  W razie wątpliwości, pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ PLIK PDF

TABELA PRODUKTÓW

2020


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Z DNIA 30.12.2020 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Szanowni Państwo, wypełniając kwoty dla poszczególnych produktów, proszę wziąć pod uwagę zmienność ich cen w rozrachunku rocznym. Należy zatem uwzględnić sezonowość produktów oraz możliwy wzrost cenowy. Umowa bowiem, którą zamierzamy zawrzeć z Oferentem przedstawiającym najkorzystniejszą cenę, będzie wskazywała podane przez niego w ofercie kwoty jako maksymalne, co oznacza, że dany produkt nie będzie mógł zostać nam sprzedany po cenie wyższej niż wskazana. W razie wątpliwości, pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ PLIK PDF

TABELA PRODUKTÓW


2019


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.05.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.05.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.04.2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.02.2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


2018


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.12.2018 - DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.11.2018 -PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (WAZ) ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.11.2018 - TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH (TUI), GRUPA WSPARCIA, WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.10.2018 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.09.2018 - DORADCA ZAWODOWY, PSYCHOLOG - KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO CIS

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 9.07.2018 - WARSZTATY KULINARNE ORAZ WARSZTATY Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I ARANŻACJI TERENÓW ZIELONYCH

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.06.2018 - WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY LIK DOC

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY