ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na tej stronie znajdą Państwo informacje związane z zamówieniami publicznymi rozpisywanymi w ramach realizowanych przez nas projektów.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 24.05.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF/ POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC /  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 08.05.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF/ POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOCINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 26.04.2019 - TERAPEUTA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF/ POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOCINFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.04.2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W SEKTORZE ES

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDFPOBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC /  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 12.02.2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ, WARSZTATÓW

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDFPOBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOC  /  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 20.12.2018 - DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDFPOBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY PLIK DOCINFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 23.11.2018 -PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (WAZ) ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDFPOBIERZ ZAŁĄCZNIK  DO OFERTY PLIK DOC INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 14.11.2018 - TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH (TUI), GRUPA WSPARCIA, WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE 

TREŚĆ ZAPYTANIA PLIK PDF / POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY  PLIK DOC /  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.10.2018 - DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

TREŚĆ ZAPYTANIA  PLIK PDF  /  POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC  /INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 17.09.2018 - DORADCA ZAWODOWY, PSYCHOLOG - KWALIFIKACJA KANDYDATÓW DO CIS

TREŚĆ ZAPYTANIA  PLIK PDF  /  POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC  /  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 9.07.2018 - WARSZTATY KULINARNE ORAZ  WARSZTATY Z ZAKRESU PIELĘGNACJI I ARANŻACJI TERENÓW ZIELONYCH

TREŚĆ ZAPYTANIA  PLIK PDF  /  POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY PLIK DOC  /  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 28.06.2018 - WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

TREŚĆ ZAPYTANIA  PLIK PDF  /  POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY LIK DOC / INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY