WARSZTAT PORZĄDKOWY


Praca uczestników warsztatu porządkowego i pielęgnacji terenów zielonych służy m.in. korzystającym  z chodników dla pieszych oraz przystanków autobusowych w samym Strzyżowie i okolicznych miejscowościach, odwiedzającym Muzeum Samorządowe Ziemi Strzyżowskiej i Galerię Miejską, a także użytkownikom Domów Ludowych na terenie gminy. Niebagatelny jest wkład tego warsztatu również na rzecz turystów i zwiedzających. Przyciągający uwagę i będący znaną atrakcją turystyczną Strzyżowa, tunel schronowy z czasów II wojny światowej, został uporządkowany i przygotowany do zwiedzania właśnie przez męską część warsztatu porządkowego.

Zakres oferowanych usług:

  • sprzątanie i porządkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym na dużych powierzchniach, a także m.in. sprzątanie domów: mycie okien, pranie zasłon i firan,
  • pielęgnacja i utrzymanie porządku na terenach zielonych, m.in. koszenie i porządkowanie trawników, przycinka drzew i krzewów, komponowanie i pielęgnacja rabat kwiatowych,
  • pomoc przy pracach porządkowych na podwórkach i obejściach,

Inne zadania zrealizowane przez uczestniczków warsztatu:

  • uporządkowanie chodników i placów oraz przystanków autobusowych,
  • koszenie traw wzdłuż obwodnicy oraz traktów pieszych we wsiach Glinik Charzewski oraz Glinik Zaborowski,
  • porządkowanie terenów zielonych w obrębie cmentarza przy ul. 700-lecia w Strzyżowie,
  • oczyszczenie rowów melioracyjnych we wsi Wysoka Strzyżowska,
  • oczyszczenia i przygotowanie dla zwiedzających tunelu schronowego wraz z uporządkowaniem ścieżek pieszych,
  • utrzymanie czystości w różnych obiektach m.in. w: budynkach Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej im. Zygmunta Leśniaka oraz w Galerii Miejskiej, Domach Ludowych w okolicznych miejscowościach (m.in. Żarnowa, Wysoka Strzyżowska, Glinik Charzewski)

Cennik świadczonych usług ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przez Instruktorów zawodu odpowiedzialnych za poszczególne warsztaty.