WARSZTAT OPIEKUŃCZY


Z pomocy uczestniczek warsztatu opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi korzystają głównie podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie oraz Dziennego Domu Senior-WIGOR w Zawadce. Służą one pomocą w czynnościach pielęgnacyjnych, porządkowych oraz organizacji czasu wolnego. Z takiej pomocy mogą też skorzystać osoby indywidualne, które także się do nas zgłaszają.

Zakres oferowanych usług:

  • pomoc w opiece, pielęgnacji i zabiegach higieniczno-kosmetycznych przy osobach chorych, niepełnosprawnych i starszych, w tym także w opiece instytucjonalnej
  • pomoc w czynnościach domowych, m.in. zrobienie zakupów, utrzymanie porządku, przygotowywanie posiłków

Cennik świadczonych usług ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przez Instruktorów zawodu odpowiedzialnych za poszczególne warsztaty.