INFORMACJE O CIS


Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie z dniem 1 października 2016 r., jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Strzyżów. Zasady jego funkcjonowania określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Swoją działalność Centrum rozpoczęło 1 grudnia 2016 r., tj. od dnia nadania stosownego statusu przez Wojewodę Podkarpackiego. W dniu 27.06.2019 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę nr IX/67/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie z dniem 31.07.2019 r., w celu utworzenia jednostki budżetowej pod tą sama nazwą. Od dnia 01.08.2019 r., Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie funkcjonuje więc jako jednostka budżetowa Gminy Strzyżów. Jesteśmy tzw. Podmiotem Ekonomii Społecznej, nietuzinkowym, bowiem powstałym jako pierwszy na terenie naszego województwa w wyniku realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej”.

Nasze cele i misja

Celem działalności CIS jest aktywna integracja jego uczestników, w tym zwiększenie ich szans na usamodzielnienie i poprawa zdolności do zatrudnienia. Sposób planowania oraz realizacji zajęć, umożliwia przygotowanie do wejścia/powrotu na otwarty rynek pracy osób, znajdujących się po za nim. Prowadzona reintegracja społeczna i zawodowa pozwoli w przyszłości Uczestnikom Centrum na podjęcie pracy w podmiotach zewnętrznych, jak też wesprze w procesie zakładania własnej działalności – w szczególności w formie Spółdzielni Socjalnej.

logo fundusze europejskie program regionalny
logo - podkarpackie - przestrzeń otwarta
logo wojewódzki urząd pracy w rzeszowie
logo unia europejska - europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

PERSPEKTYWY


Od początku naszego istnienia strzyżowskie CIS ściśle współpracuje z instytucjami takimi jak: Urząd Miejski w Strzyżowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzyżowie, Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki wzajemnej współpracy mamy możliwość ukierunkowania naszego wsparcia na tych, który najbardziej go potrzebują, a ich uczestnictwo w prowadzonej reintegracji to szansa zmiany i poprawy życia na lepsze.

W celu umożliwienia Uczestnikom pełnego rozwoju oraz oswojenia z realiami rynku pracy, nawiązujemy współpracę z różnymi podmiotami, w tym lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządowymi oraz pracodawcami. Poprzez pracę w rzeczywistych warunkach uczą się zawodu, lepiej poznają siebie, swoje mocne i słaby strony, by w efekcie stać się pożądanym na rynku pracownikiem.Dokładamy wszelkich starań, by pomóc znaleźć pracę dla wszystkich uczestników zajęć w Centrum. Do końca realizacji projektu pragniemy pozyskać stałe zatrudnienie dla min. 5 osób. Po jego zakończeniu planowane jest prowadzenie dalszej działalności przez CIS w Strzyżowie, w formie i zakresie odpowiadającym potrzebom i możliwościom lokalnego rynku.