EKONOMIA SPOŁECZNA PO LUDZKU

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie angażuje się w nowe inicjatywy i aktywności. We wrześniu br. Uczestnicy CIS w Strzyżowie mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach integracyjnych i edukacyjno-twórczych realizowanych w ramach inicjatywy „Ekonomia społeczna po ludzku”, dofinansowanej w ramach Projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” oraz współfinansowanej przez Gminę Strzyżów. To pomysł trzyosobowej grupy nieformalnej, jaka zawiązała się pod patronatem Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”. Celem tej inicjatywy jest przedstawienie w przystępny sposób idei ekonomii społecznej oraz pokazanie, dlaczego warto w nią inwestować i ją propagować.


Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Domem Kultury „Sokół” i miały charakter włączający, ponieważ uczestniczyli w nich mieszkańcy Gminy Strzyżów: młodzież szkolna, dorośli oraz seniorzy. Łącznie ponad 30 osób. Uczestnicy zajęć ich nie tylko otrzymali informacje, czym jest ekonomia społeczna i jakie są jej główne zasady, ale także razem tworzyli tematyczne obrazy, kolaże, zdjęcia i treści informacyjne. Wspólnie spędzony czas był okazją do poznania się oraz zintegrowania, a także wzajemnego odkrycia swoich umiejętności i talentów. Efekty pracy wykonanej podczas warsztatów zostaną zebrane w postaci specjalnego folderu o ekonomii społecznej, który będzie dostępny zarówno w wersji tradycyjnej – papierowej jak i elektronicznej. Podczas zajęć obecni byli przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którzy udzielali informacji o tworzeniu i funkcjonowaniu przedsiębiorstw społecznych. Ponadto obserwując rodzące się podczas warsztatów pomysły i powstające koncepcje, podpowiadali, jak można by je było zamienić w sposób zarobkowania.