Informacja o wyborze Wykonawcy na Warsztaty z przygotowania biznesplanu