POWSTAJE PIERWSZY W STRZYŻOWIE PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ

Miło nam poinformować, że pierwszy w Strzyżowie Podmiot Ekonomii Społecznej, czyli Centrum Integracji Społecznej CIS rozpoczyna swoją działalność. CIS powstał w wyniku realizacji projektu „Strzyżowskie Centrum Integracji Społecznej”, dofinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie z dniem 1 października 2016 r., jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Strzyżów. Zasady funkcjonowania i działalności CIS określa Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Decyzją Wojewody Podkarpackiego od dnia 1 grudnia 2016 r. utworzonej instytucji został nadany status Centrum Integracji Społecznej na 5 lat.