Załączniki do zapytania ofertowego – warsztaty CIS.