Zapytanie ofertowe z dn.12.02.2019 r. dot.przeprowadzenia szkoleń, warsztatów