Ogłoszenie o naborze uczestników

 

Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie informuje o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji Uczestników !


Nabór Uczestników do udziału w zajęciach z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej prowadzony jest w sposób ciągły do momentu zrekrutowania grup warsztatowych.

Nabór odbywa się do jednego z 3 warsztatów prowadzonych przez Centrum:

1) WARSZTATU GASTRONOMICZNEGO

2) WARSZTATU PORZĄDKOWEGO I PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH

3) WARSZTATU OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIESAMODZIELNYMI

Aby stać się uczestnikiem, należy:

  • złożyć w siedzibie CIS wniosek własny (formularz rekrutacyjny) do uczestnictwa w zajęciach Centrum, następnie
  • wystąpić do MGOPS w Strzyżowie z wnioskiem o opinię pracownika socjalnego oraz
  • dostarczyć zaświadczenia potwierdzające pozostawanie w szczególnie trudnej sytuacji (np. zaświadczenie z PUP w Strzyżowie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, orzeczenie o st.niepełnosprawności)

Maksymalny okres uczestnictwa w Centrum wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach.

Podczas pobytu dla Uczestników przewidziano szkolenia, warsztaty, poradnictwo –  spotkania ze specjalistami, podnoszące kompetencje osobowościowe oraz wspierające proces poszukiwania pracy.

Uczestnicy zdobywają doświadczenie poprzez odbywanie praktyk zawodowych w CIS, innych jednostkach Gminy Strzyżów oraz u potencjalnych pracodawców.

Zajęcia realizowane są od poniedziałku do piątku, przez 6 do 8 godzin dziennie.

Pobyt w Centrum związany jest z wykonywaniem pracy w ramach jednego z warsztatów zawodowych, za którą przysługuje wynagrodzenie – tzw. świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych tj. 430,70 zł brutto w pierwszym miesiącu – miesiącu próbnym, 100 % zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach uczestnictwa tj. 861,40 zł brutto.

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa?

  • poprawa sytuacji życiowej poprzez rozwój osobisty i zawodowy,
  • miesięczne świadczenie socjalne,
  • wsparcie w podjęciu aktywności zawodowej,
  • przełamanie barier w dostępie do rynku pracy,
  • odkrycie i realizacja swoich pomysłów, pasji i zainteresowań,
  • poznanie specyfiki pracy w gastronomi, utrzymaniu terenów zielonych, opiece nad osobami starszymi i niesamodzielnymi w warunkach domowych oraz instytucjonalnych.

W trakcie uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Strzyżowie podpisywany jest tzw. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – rodzaj wspólnej umowy, w której określane są działania, niezbędne dla danej osoby, aby mogła aktywnie zmieniać swoją sytuację na rynku pracy.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Centrum, przy ul. Witosa 14A w Strzyżowie (obok dworca PKS) oraz stronie internetowej Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 976 983 lub na stronie https://cisstrzyzow.pl/.

Serdecznie zapraszamy!

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: